Javite nam se


T.Č.T d.o.o.
Ilica 191, 10000 Zagreb
telefon +385 1 3632 944, fax.: +385 1 3692 558
e-mail: ante.cuic@tct-author.hr

OIB: 50908373163, MB: 00619809, MBS: 080332628

Tvrtka upisana u trgovački registar:
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-1-47230
Banka: Zagrebačka banka
Transkacijski račun: 2360000-1101300427
IBAN: HR4423600001101300427

Iznos temeljnog kapitala društva:
20.000,00 kn / uplaćen u cijelosti
Članovi uprave:
Ante Čuić